Regulamin i polityka prywatności

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://dopiwa.com/, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dopiwa.com
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy dopiwa.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie dopiwa.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.dopiwa.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie i drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

4. Koszty i termin wysyłki

4.1 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie czy drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.2 Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. 

4.3 Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdej możliwej do wybrania opcji dostawy na stronie „Twój koszyk” lub w zakładce „jak zamawiać”. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

4.4 Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „jak zamawiać”.

5. Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon.
 2. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe sklepu (nr konta: 27 1020 3541 0000 5102 0249 7105), oraz kartą płatniczą i szybkim przelewem online realizowanymi poprzez system PayU Polska.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres ul. Grota Roweckiego 29 10-693 Olsztyn.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
  Sklep Do piwa
  Grota Roweckiego 29
  10-693 Olsztyn
 4. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient

7. Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu oraz zgłoszeniem reklamacji na piśmie
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru zgodnie z życzeniem Klienta.
 4. Klient musi zareklamować towar w ciągu 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru (artykuły sprzedawane luzem) lub od otworzenia opakowania (w przypadku produktu opakowanego). Reklamacja żywności po tym terminie oraz zastrzeżenia zgłaszane do artykułów, dla których wygasła data przydatności do spożycia, nie zobowiązują Usługodawcy do zwrotu kosztów, ani wymiany produktów.

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu oraz zgłoszeniem reklamacji na piśmie
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru zgodnie z życzeniem Klienta.
 4. Klient musi zareklamować towar w ciągu 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru (artykuły sprzedawane luzem) lub od otworzenia opakowania (w przypadku produktu opakowanego). Reklamacja żywności po tym terminie oraz zastrzeżenia zgłaszane do artykułów, dla których wygasła data przydatności do spożycia, nie zobowiązują Usługodawcy do zwrotu kosztów, ani wymiany produktów.

7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Vinol Sergii Geleta z siedzibą w Olsztynie (10-693), przy ulicy Grota Roweckiego 29. NIP: 739-385-16-19.

  Jak zbieramy dane?

  Vinol zbiera dane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie (założenie Konta Klienta) oraz w momencie składania zamówienia bez zakładania Konta Klienta (Szybkie zakupy).

   W obu przypadkach pobierane są następujące dane:

 2. imię i nazwisko;
 3. adres e-mail;
 4. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
 5. numer telefonu.
 6. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta lub poprzez kontakt z nami na wskazany adres mail’owy – info@vinol.pl

  Podczas korzystania ze strony sklepu "Do Piwa" pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

  Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

  Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe?

  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji złożonych przez klientów zamówień, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. W celu realizacji zamówienia wykorzystujemy również numery telefonów do wysyłki wiadomości SMS, które informują jedynie o statusie zamówienia. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania w panelu „Moje Konto”.

  Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówień oraz obsługi konta klienta.

  W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony towar poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży z Przelewy 24, której operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

  W wyżej wymienionych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

  Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową (newsletter) oznacza to, że Twój adres e-mail będzie przetwarzany w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez Sklep internetowy przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera napisz do nas na info@vinol.pl.

  Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

  Vinol nie używa Twoich danych do profilowania i marketingu z tym związanego.

  Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

  Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym przestaną na nas ciążyć przepisy podatkowe, zobowiązujące nas do przetwarzania Twoich danych lub do momentu zakończenia procesu ewentualnej reklamacji lub zwrotu.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z systemu naszego sklepu przed tym czasem napisz maila na info@vinol.pl.

  Komu przekazujemy Twoje dane?

  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 7. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 8. podmiot realizujący dostawę towarów (kurier InPost)
 9. dostawca płatności (PayU Poland)
 10. biuro księgowe
 11. hostingodawca
 12. podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 13. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 14. podmiot zapewniający system mailingowy
 15. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
 16. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  Pamiętaj, że masz prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt na wskazany adres mail’owy – info@vinol.pl

  Bezpieczeństwo

  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

  Pliki Cookies

  Scrummy używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.

  Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, tabletu itp.) oraz:

 17. umożliwiają Ci, między innymi, korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 18. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
 19. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 20. usunąć pliki cookies
 21. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
 22. W tym Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 23. zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 24. statystycznym
 25. marketingowym
 26. udostępniania funkcji Sklepu
  Sklep internetowy korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze Klientów w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Sklepu internetowego. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu internetowego, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć  Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim wypadku niektóre funkcje Strony pozostaną niedostępne. Korzystając ze Sklepu internetowego, Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.
 27. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 28. Firefox
 29. Chrome
 30. Safari
 31. Internet Explorer / Microsoft Edge
 32.  

  Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat plików Cookies, napisz do nas na info@vinol.pl

9. Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).